Zásady ochrany osobních údajů

v rámci aktivit společnosti: Autoškola Brno, Ing Milan Kubis, Kounicova 41, Brno, IČO 64295320,č.evidence 370200-2106447-02.

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti : Autoškola Ing. Milan Kubis, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely registrace v autoškole a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.