¨
Autoškola Brno KUBIS Výuka řidičů v Brně

I. Rekapitulace hlavních změn v zákoně o silničním provozu od 19. ledna 2013

Skupiny motorových vozidel pro účely vymezení řidičského oprávnění nově vymezuje § 80a zákona o silničním provozu (od 19. ledna 2013) tak, že do skupiny

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

  1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
  2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
  3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

b) A1 jsou zařazeny

  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem;

d) A jsou zařazeny

➡ 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
➡ 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW;

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží;

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg;

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 7 500kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg;

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

➡ 1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
➡ 2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg;

n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg;

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Do skupiny T jsou pak zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Nově bude zákonem od 19. ledna 2013 vymezena též rovnocennost řidičských oprávnění, a to v § 91 následovně:

1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu

➡ A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1,
➡ A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
➡ B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1,
➡ B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,
➡ C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1,
➡ D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1,
➡ C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E,
➡ D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E,
➡ C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E,
➡ C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.

2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

3) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

4) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

II. Hlavní změny ve vyhlášce o řidičských průkazech od 19. ledna 2013

Nová vyhláška přináší především nový vzor řidičského průkazu, který bude od 19. ledna 2013 vydáván. Od stávajícího vzoru se liší pouze v detailech (kromě správně uspořádaných hvězdiček na vlajce EU, které již nestojí na špičce, jde především o promítnutí nového vymezení skupin vozidel).
V nových řidičských průkazech se také nadále nebudou v kolonce 12 (na zadní straně) objevovat kódy 150 a 151, kterými bylo vyznačováno omezení rozsahu řidičského oprávnění na motocykly (kód 150 u skupiny A1 znamenal omezení do 50 cm3, kód 151 u skupina pak omezení do 400 cm3). K zápisu tohoto omezení se bude nově užívat harmonizovaný kód 79 podle směrnice 2006/126/ES (s uvedením rozsahu omezení v závorce, např. v podobě „79. (max. 400 cm3)“, takže mu nově budou rozumět i v jiných státech EU. V této souvislosti ale platí, že omezení řidičských oprávnění zaznamenaných kódy 150 a 151 zůstávají zachována i po 19. lednu 2013. V řidičských průkazech vydaných ode dne 19. ledna 2013 se tato omezení zaznamenají harmonizovaným kódem 79.