Každý žák musí projít řízením motorky na polygonu.