V ceníku jsou obsaženy tři druhy kurzů ke získání řidičského průkazu:

1) kurzy základní 2) kurzy sdružené 3) kurzy rozšiřující
– získání řidičského oprávnění pro 1 skupinu získání řidičského oprávnění pro kombinaci více skupin v rámci jednoho kurzu – rozšíření stávajícího oprávnění o další skupinu(y)

U všech kurzů si navíc můžete vybrat mezi klasickou a individuální variantou

  • klasické kurzy – zahrnují základní počet vyučovacích hodin teorie
  • individuální kurzy – zahrnují snížený počet vyučovacích hodin teorie

U obou kurzů je možnost se časově přizpůsobit Vaším potřebám. Cenově se tyto kurzy neliší !!

Kurz základní
Skupina Základní cena Sleva – studenti
AM – 13 hod. 9499,-
8999,-
A1   – 13 hod. 9499,-
8999,-
A2  – 13 hod. 9499,-
8999,-
A    – 13 hod. 9499,-
8999,-
Doplňková zkouška RA s.o. na RA b.o. 3499,- 3499,-
B 9999,-
9999,-
T 11000,- 11000,-
Kurz sdružený
(AM) A1+B – 13+28 hod. 18499,- 17999,-
A2 + B         – 13+28 hod. 18499,-  17999,-
A + B           – 13+28 hod. 18499,-  17999,-
Kurz rozšířující
RB/C 12999,- 12999,-
RB/B+E  5 499,-  5 499,-
RB/B96 rozšířené B 3 799,- 3 799,-
RB/C+E  6 599,-  6 599,-
Ceník opravných zkoušek
  Magistrát města Brna autoškola Kubis
1. zkouška 700,- Zdarma!
opravná zkouška – jízda 400,- 500,- +DPH
opravná zkouška – technika 200,- 200,- +DPH
opravná zkouška – pravidla 100,- 200,- +DPH

 

POZOR ! Všechny ceny jsou včetně závěrečné zkoušky

Školení řidičů

dle zákona č. 247/2000 Sb. § 48
Počet osob Kč / osoba
do 5 osob  
6 – 10 osob  
11 a více osob  
Školení ostatních řidičů
do 25 osob 250,- +DPH
26 a více osob 230,- +DPH

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH